Bekijk hier globale statistieken van Sovon Vogelonderzoek Nederland | geef.nl

Statistieken

Man vs vrouw in gem donatiebedrag

Man vs vrouw in aantal donaties

Gemiddeld donatiebedrag (in €)

Statistieken goede doelen
Aantal aangesloten verenigingen
3.764
Totaal gedoneerd
€ 1.222,-
Donateurs
78
Gemiddeld donatiebedrag
€ 15,67
Statistieken actievoerders
Aantal actievoerders
6.229
Aantal acties
7.198
Totaal gedoneerd
€ 1.187,-
Donateurs
76
Gemiddeld donatiebedrag
€ 15,62